Logo01 Hvid - fritlagt2.png

Velkommen til SMbyg

Vi er en alsidig tømrervirksomhed hvor der ofte krydses faggrænser. Her er begreber som kvalitet, omtanke og miljøbevidsthed omdrejningspunktet. Hos os er det vigtigt at finde den rigtige løsning til den rigtige pris.

Øvrige kategorier:

Aktuelt projekt - Specialbygget Vandmiljø

Vandmiljøet består af 2 kar med mulighed for et vandhul. Systemet er bygget op så det er stort set vedligeholdelsesfrit, med forbehold for naturens luner.

 

Det er muligt at udelade det første kar hvis der en lille tagflade der giver en begrænset vandkilde. Hvis det er tilfældet laves det andet kar med vandlås.

 

Vandhullet kan helt udelades hvis der er mulighed for at lede det resterende vand direkte væk-

Det første kar fungerer som en lillebitte sø, dvs. at vandlåsen sørger for en permanent høj vandstand hvor der plantes vandplanter i potter. Dræn fra bunden af karet inkl. rist over drænet og en smule grus.

Det andet kar fungerer som vandrenseanlæg ved at kopiere et vådområde/ eng. Her er karet fyldt halvt med først grus så jord og dræn fra bunden. I det andet kar sættes planter der trives med en ordentligt skudefuld vand som f.eks. bregner.

Vandhullet er hvor argumentet om at øge biodiversiteten for alvor giver mening. Det er konstrueret som habitat for padder. Der er lavt tilgangsområde til vandhullet (”stranden”). Fra ”stranden” er der direkte overgang til et begrænset sumpområde som har til formål at øge fugtigheden i jorden lokalt. Vandhullet er forsynet med et overløbsdræn i tilfælde af oversvømmelse.