Hos SMbyg har vi erfaring med drivhuse, trenden er at indrette drivhuset som en ”she den” dvs. kvindehulen. Der bliver stillet helt andre krav til stil og indretning end hvis det bare er et drivhus. Hvis projektet skal være rimelig kosteffektivt, men samtidig være individuelt vil vi typisk anbefale Juliana (link) men med et dybere fundament i sten. Fundamentet giver 2 trin ned i drivhuset. Det har mange fordele. Den første er en lidt mere stabil temperatur, altid kombineret med automatiske vinduesåbnere. Den anden er at der bliver højere til loftet, som giver en bedre rumfornemmelse og så selvfølgelig et fast stengulv efter kundens ønske.

 

Nedløbsrøret er et af husets mere kedelige dele… Men et nedløbsrør er lig med rindende vand som igen giver mulighed for liv og biodiversitet. Hvorfor ikke udnytte det?

 

Slå 3 fluer med et smæk:

 

 1. Nyhedsfladen runder jævnligt hvor store problemer vores aldrende kloaksystem har med at håndtere regnvandet fra de store hårde overflader. Vi har udviklet et system bestående af 2 kar der fungerer som biologisk vandrenseanlæg der samtidig optager en stor del vand og forsinker den resterende udledning.

 2. Biodiversiteten lider. Vores miniature vandmiljø giver et puf i den rigtige retning, specielt hvis vandhullet vælges.

 3. God underholdning for ungerne. Der er rindende vand i haven og mulighed for padder, tudser og masser af insekter.

Drivhuse & Vandmiljøer

Billede11.jpg

Vandmiljøet består af 2 kar med mulighed for et vandhul. Systemet er bygget op så det er stort set vedligeholdelsesfrit, med forbehold for naturens luner.

 

Det er muligt at udelade det første kar hvis der en lille tagflade der giver en begrænset vandkilde. Hvis det er tilfældet laves det andet kar med vandlås.

 

Vandhullet kan helt udelades hvis der er mulighed for at lede det resterende vand direkte væk-

Billede12.jpg

Det første kar fungerer som en lillebitte sø, dvs. at vandlåsen sørger for en permanent høj vandstand hvor der plantes vandplanter i potter. Dræn fra bunden af karet inkl. rist over drænet og en smule grus.

 

Symbolforklaring Fig. 1:

 

 1. Nedløbsrør/ kilde

 2. Kar

 3. Vandlås

Billede13.jpg

Det andet kar fungerer som vandrenseanlæg ved at kopiere et vådområde/ eng. Her er karet fyldt halvt med først grus så jord og dræn fra bunden. I det andet kar sættes planter der trives med en ordentligt skudefuld vand som f.eks. bregner.

 

Symbolforklaring Fig. 2:

 

 1. Jordlag

 2. Ukrudtsdug

 3. Grus/ primær filter

 4. Dræn uden vandlås

Billede14.jpg

Vandhullet er hvor argumentet om at øge biodiversiteten for alvor giver mening. Det er konstrueret som habitat for padder. Der er lavt tilgangsområde til vandhullet (”stranden”). Fra ”stranden” er der direkte overgang til et begrænset sumpområde som har til formål at øge fugtigheden i jorden lokalt. Vandhullet er forsynet med et overløbsdræn i tilfælde af oversvømmelse.

 

Symbolforklaring Fig. 3:

 

 1. Overløbsdræn

 2. Grus/ drænområde

 3. Støbt, vandtæt kar med grusbund

 4. Nedgravet vandtæt beholder/ sumpområde